Notice: Constant USE_SEO_MODULE already defined in /home/okredite/public_html/etc/main.conf on line 27
Закон Украины Об организации формирования и оборота кредитных историй Раздел III ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 8.00 8.29 7.70
EUR 10.01 11.12 9.54
Мы поможем сориентироваться
в мире кредитов

Вы уже посмотрели с десяток сайтов с предложениями о кредите?
Мы постараемся рассказать Вам о них всю правду.

Законодательство по кредитам

Раздел III ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
2. Юридичні особи, які здійснювали діяльність, передбачену статтею 15 цього Закону, до набрання ним чинності повинні привести її у відповідність з вимогами цього Закону або припинити таку діяльність протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.
3. Внести зміни до таких законів України:
1) статтю 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11, ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105; 2002 рік, N 6, ст. 39, N 7, ст. 50, N 17, ст. 121, N 20, ст. 134, N 30, ст. 207, N 31, ст. 214; 2003 р., N 13, ст. 9, N 23, ст. 145, N 36, ст. 276; 2004 р., N 12, ст. 155, N 13, ст. 180, N 15, ст. 228, N 38, ст. 468, N 50, ст. 537; 2005 р., N 4, ст. 106, N 5, ст. 114, N 6, ст. 138, N 9, ст. 183, NN 17-19, ст. 267) доповнити пунктом 74 такого змісту:
"74) діяльність, пов’язана із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію";
2) у статті 20 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263):
а) частину другу доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"бази даних (сукупність інформації Єдиного державного реєстру в електронному вигляді), для цілей бюро кредитних історій";
б) частину п’яту доповнити другим реченням такого змісту:
"Порядок передачі Бюро кредитних історій інформації з Єдиного державного реєстру у форматі бази даних, а також розмір плати за це та інші умови встановлюються спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації та бюро кредитних історій на підставі договору";
в) частину дев’яту доповнити словами “за винятком передачі даних бюро кредитних історій";
3) частину четверту статті 3 Закону України “Про кредитні спілки” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101) доповнити другим реченням такого змісту: “Кредитна спілка може бути засновником (учасником) юридичної особи, що здійснює збір, оброблення, зберігання, захист та використання інформації про юридичну або фізичну особу щодо виконання нею кредитного правочину";
4) у Законі України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 51, ст. 553; 2005 р., N 10, ст. 194):
а) частину першу статті 28 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"бюро кредитних історій на їх запит щодо інформації Державного реєстру прав, передбаченої частиною першою цієї статті, в електронному вигляді (у форматі бази даних), у разі наявності письмової згоди юридичних, фізичних осіб — власників нерухомого майна";
б) статтю 29 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"5. Порядок передачі бюро кредитних історій інформації з Державного реєстру прав в електронному вигляді (у форматі бази даних), а також розмір плати за це та інші умови встановлюються Кабінетом Міністрів України або за його дорученням Держателем або Адміністратором Державного реєстру прав та Бюро кредитних історій на підставі договору";
5) у Законі України “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 11, ст. 140):
а) частину першу статті 45 доповнити реченням такого змісту:
"Держатель Державного реєстру зобов’язаний на запит бюро кредитних історій надавати витяги з Державного реєстру в електронному вигляді (у форматі бази даних), у разі наявності письмової згоди юридичних, фізичних осіб — власників рухомого майна";
б) статтю 46 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Порядок передачі Бюро кредитних історій інформації з Державного реєстру в електронному вигляді (у форматі бази даних), а також розмір плати за це та інші умови встановлюються Кабінетом Міністрів України або за його дорученням держателем Державного реєстру та бюро кредитних історій на підставі договору”.
( Пункт 4 розділу III виключено на підставі Закону N 1062-VI
( 1062-17 ) від 04.03.2009 )
5. Кабінету Міністрів України, Національному банку України в шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
( Пункт 6 розділу III виключено на підставі Закону N 1062-VI
( 1062-17 ) від 04.03.2009 )


Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 23 червня 2005 року
N 2704-IV