Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 8.00 8.29 7.70
EUR 10.01 11.12 9.54
Мы поможем сориентироваться
в мире кредитов

Вы уже посмотрели с десяток сайтов с предложениями о кредите?
Мы постараемся рассказать Вам о них всю правду.

Законодательство по кредитам

Раздел VI ЗАЛОГ ЦЕННЫХ БУМАГ

 

Стаття 53. Порядок укладення договору застави цінних паперів
Якщо законом чи договором не передбачено інше, застава векселя чи іншого цінного паперу, який може бути переданий шляхом вчинення передавального запису (індосаменту), здійснюється шляхом індосаменту і вручення заставодержателю індосованого цінного паперу.
Застава цінного паперу, який не передається шляхом індосаменту, здійснюється за угодою заставодержателя і особи, на ім’я якої було видано цінний папір.
За угодою сторін заставлені цінні папери можуть бути передані на зберігання в депозит державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса або банку. (Частина третя статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом N 287/94-ВР від 14.12.94)
Стаття 54. Предмет договору застави цінних паперів
Якщо законом чи договором не передбачено інше, купонні листи на виплату процентів, дивідендів та інші доходи від зазначеного в цінному папері права є предметом договору застави тільки у випадках, якщо вони передані кредитору заставного зобов’язання.
Стаття 55. Поширення правил застави на заставу цінних паперів на пред’явника

Застава цінних паперів на пред’явника регулюється також положеннями, які містяться в розділі III цього Закону.