Notice: Constant USE_SEO_MODULE already defined in /home/okredite/public_html/etc/main.conf on line 27
Закон Украины Об обеспечении требований кредиторов и регистрацию отягощений Раздел V ДРУГИЕ ДОГОВОРНЫЕ ОТЯГОЩЕНИЯ
Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 8.00 8.29 7.70
EUR 10.01 11.12 9.54
Мы поможем сориентироваться
в мире кредитов

Вы уже посмотрели с десяток сайтов с предложениями о кредите?
Мы постараемся рассказать Вам о них всю правду.

Законодательство по кредитам

Раздел V ДРУГИЕ ДОГОВОРНЫЕ ОТЯГОЩЕНИЯ

 

Стаття 34. Види договірних обтяжень
До договірних обтяжень належать:
1) передача рухомого майна повіреному або комісіонеру згідно з договором доручення або з договором комісії;
2) передача рухомого майна власником у строкове володіння та користування іншій особі, у тому числі згідно з договором найму;
3) передача рухомого майна в управління, якщо договір управління майном забороняє управителю відчужувати передане в управління рухоме майно;
4) купівля-продаж рухомого майна з правом або зобов’язанням зворотного викупу;
5) купівля-продаж рухомого майна за умов, визначених статтею 697 Цивільного кодексу України ;
6) зобов’язання боржника передати право власності на рухоме майно обтяжувачу за умови настання певної події в майбутньому;
7) відступлення права вимоги;
8) інші обтяження рухомого майна, які кваліфікуються як договірні.
Порядок укладення і зміст окремих видів договірних обтяжень встановлюються законом та/або договором.
Стаття 35. Права боржника за договірними обтяженнями
У разі звернення стягнення на рухоме майно за будь-яким обтяженням з нижчим пріоритетом зареєстроване договірне обтяження цього ж рухомого майна з вищим пріоритетом забезпечує боржнику той же обсяг прав стосовно цього рухомого майна, які він мав згідно з договором, на підставі якого виникло договірне обтяження.
При зверненні стягнення на рухоме майно за публічним чи забезпечувальним обтяженням з нижчим пріоритетом договірне обтяження з вищим пріоритетом зберігає чинність, а право власності на відповідне рухоме майно переходить до нового власника разом із цим договірним обтяженням.
Стаття 36. Права обтяжувача за договірними обтяженнями
Обтяження за договором, який передбачає передачу належного обтяжувачу на праві власності рухомого майна у володіння боржника, надає обтяжувачу право в разі порушення боржником обов’язків згідно з цим договором витребувати відповідне рухоме майно з володіння боржника. Обтяжувач також має право витребувати майно з володіння боржника за договором, який передбачає зобов’язання боржника передати право власності на рухоме майно обтяжувачу за умови настання певної події в майбутньому.
У разі якщо згідно з договором купівлі-продажу рухомого майна з правом або зобов’язанням зворотного викупу або договором купівлі-продажу рухомого майна під умовою, предмет обтяження знаходиться у володінні обтяжувача, у разі порушення боржником обов’язків за цими договорами, обтяжувач має право відмовити боржнику в передачі права власності на предмет обтяження.
Реалізація прав обтяжувача згідно з частинами першою — другою цієї статті відбувається з дотриманням вимог, встановлених статтями 27, 28 цього Закону.
У разі якщо боржник відступив своє право вимоги і таке відступлення було зареєстроване, то правочин, спрямований на наступне відступлення такого права цим боржником, є недійсним.